“Mens sana in corpore sano” - (u zdravom telu zdrav duh), poznata latinska izreka

Traženje

Aqua Turbo

Gordane Todorović 5

18106 Niš, Srbija

tel/fax: +381 18 222 545

mob: +381 64 6358404

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ducim Jet Usisivač [ 25, 40, 63 mm ]

| Print |  Email | Tuesday, 18 October 2011 19:06 | Written by Super User |

JET

JET

Za uzimanje uzoraka vode ili dr. fluida iz uskih bušotina ili uskih cevnih bunara sa dubina 5 - 7,5 m.lakim i pokretnim sistemom spuštanjem polietilenskih cevi u bušotinu ili najuži cevni bunar (zavisno od specifične gustine i dr. uslova ), ;

A) Ds = 63 mm (JET USISIVAČ D - T )

B) Ds = 40 mm ( JET USISIVAČ D - 1 )

C) Ds = 25 mm ( JET USISIVAČ D - M )

i nepovratnog ventila ( ili klapne ) na usisnoj strani JET USISIVAČA , BEZ USISNE KORPE na početku ususnog cevovoda . Pod JET USISIVAČEM podrazumeva se skračena verzija injaktora DUCIM tj. VPCuC , kompaktnog sklopa gornjeg i donjeg dela injektora bez klapne u horizontalnoj varijanti (ali sa nepovratnim ventilom ispred ) , ili ugrađenom klapnom u vertikalnoj varijanti .

JET USISIVAČ služi za vakuumiranje usisnog cevovodai , brzo samousisavanje tj. povlačenje fluida bez usisne korpe, uz uslov da pogonska pumpa ima dovoljno fluida u usisnoj kućici pumpe posle nalevanja pumpe, pre starta , koji će služiti kao pogonski fluid za vakuumiranje i koji količinski mora trajati , dok se vazduh iz usisnog cevovoda ne izbaci . Kod dužih usisnih cevovoda preporučljivo je usisnu kućicu pumpe povezati sanekim rezervoarom fluida kroz čep za nalevanje .

Ispred JET USISIVAČA mora se ugraditi nepovratni ventil (kod horizontalne varijante ) ili klapna u njamu samom (kod vertikalne varijante ) , da se pogonski fluid nebi gubio kroz usisni cevovod .Ovo predstavlja NOVINU u odnosu na dosadašnja rešenja ,koja su obavezno morala da imaju USISNU KORPU sa klapnom u njoj , na početku usisne cevi , pa se ova novina zato može primenjivati za najuže bušotine ili cevne bunare . Na ovaj način svaku CENTRIFUGALNU PUMPU ili sličnu , odgovarajućih dimenzija i parametara , kada na usisu povežemo sa JET USISIVAČEM i nepovratnim ventilom tj. klapnom pretvaramo u SAMOUSISNU PUMPU , slično JET PUMPAMA strane proizvodnje .

Pretvaranje u samousisnu

Mogučnost izrade JET USISIVAČA od najrazličitijih materijala počev od tvrde plastike , mesinga , bronze , prokrona , sivog liva i sl. stvara neslučene mogučnosti primene u mnogim drugim industrijskim granama za najrazličitije fluide (prehrambena , hemijska , petrohemijska i dr.industrije ) osim vodoprivrede . Korišćenjem VPCuC (injektora - DUCIM ) i njegove skra;ene varijante JET USISIVAČA na usisu pogonske pumpe , može se dobiti MNOGO VEĆI PRITISAK NA POTISU PUMPE , što je prikazano u tabeli slike3 , a za neke pumpe hidrofora iz porodice VRELA proizvođača Jastrebac - Niš , pa se tako mogu savladati veći gubiciu potisnom vodu .

 

joomla wellness

Naklonite se prirodi i pijte vodu sa izvora zdravlja.