Nadgradnja postojecih sistema

| Print |  Email | Tuesday, 18 January 2011 11:04 | Written by Super User |

Nadogradnja

Ukoliko  nivo  vode  u  postoječem  širikom  bunaru  opadne  ispod  granice  mogučeg  korišćenja(na  dubinu  veću  od  7,5 - 8 m. )i  praktično  postane  neupotrebljiv ,  isti  se  lako  može  osposobiti  za  upotrebu  BUŠUNJEM  DNA  BUNARA  MIN. PREČNIKOM   ,  postavljanjem  plastičnih ili  metalnih  cevi  kao  zidove  cevnog  bunara  do  dubina  večih  od  25 - 30 m.,i  ugradnjom  injektorskog  sistema  DUCIM  povuči  vodu  sa  tih  dubina ,iz tzv.  cevnih  bunara R2'' , R3'' ,R4'' , R5'' ili  R6'' .

Nadogradnja

Nadogradnja