“Mens sana in corpore sano” - (u zdravom telu zdrav duh), poznata latinska izreka

Traženje

Aqua Turbo

Gordane Todorović 5

18106 Niš, Srbija

tel/fax: +381 18 222 545

mob: +381 64 6358404

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Želim rešiti svoj problem snabdevanja vodom kuće/vikendice , POTREBNA MI JE POMOĆ !!!

| Print |  Email | Tuesday, 18 January 2011 11:06 | Written by Super User |

Naš tim Vam u svakom trenutku može izaći u susret i dati preporuke u vezi svih delova sistema, terena , opreme i drugog. 

INŽINJERING USLUGE  za  izbor  adekvatne  pumpe  prema  zahtevanim  uslovima ;  način  ugradnje  (proračun  cevovoda i  armature  ) ;  pravilno  koriščenje  agregata ; nabavka  pumpi - motora - rezervnih  delova ; montaža  agregata  na  licu  mesta  sa  puštanjem  u  rad  , provera  radnih  karakteristika  i  davanje  garancije  (ukoliko  se  radi  o  našoj  isporuci ) ; SERVISNE  USLUGE  ; nabavka  rezervnih  delova  i  specifične (ili  uvozne ) gotovine za  pumpe,pumpne  instalacije  i  armature .

Imamo  mogučnosti ,  znanje ,  iskustvo  i  ogroman  krug  poznanika  i  prijatelja  za  zastupanje  neke  strane  firme  (koja  se  bavi  pumpama  ili  armaturom  ) na  našam  tržištu  .

joomla wellness

Naklonite se prirodi i pijte vodu sa izvora zdravlja.