“Mens sana in corpore sano” - (u zdravom telu zdrav duh), poznata latinska izreka

joomla health

Zdravlje je na prvom mestu

Vode sa velikih dubina

Sivi znamo da su prirodno prečišćenje vode koje sa nalaze na velikim dubinama najčistije i najbogatije korisnim mineralima. Uz minimalna ulaganja sada mozete imati svoj "kucni" izvor.

joomla wellness

Rešite vodosnabdevanje

- vodom sa dubina 30-60m

Ducim sistem je veoma pogodan i ekonomičan sistem vodosnabdevanja. Dovoljan je cevni bunar koji možete iskopati uz minimalna ulaganja.

Traženje

Aqua Turbo

Gordane Todorović 5

18106 Niš, Srbija

tel/fax: +381 18 222 545

mob: +381 64 6358404

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ŠTA JE INJEKTOR I KAKO FUNKCIONIŠE

injektor1 s

izbor s

ducim sistem s

Injektor -  mlazna  pumpa  je  pomoćni  uređaj  ,  koji  pomaže  glavnoj  pumpi  ili  hidroforskom  uređaju  da  savlada  usisnu  visinu  kada  je  ona  veća  od  7,5-  8  m  .Dakle  sve  centrifugalne  pumpe  ili  hidroforski  uređaji  uređaji  za  automatsko  snabdevanje  vodom  ,  uobičajeno  sa  radnim  režimom  2,5  4  bar  tj.  uključenje  pumpe  hidrofora  je  na  2,5bar.  ,  a  isključenje  na  4bar.  mogu  povlačiti  vodu  iz  bunara  kada  je  od  nivoa  vode  u  bunaru  do  ose  pumpe  7,5-8  m.,  bez  injektora.INJEKTOR  služi  da  pumpa  ili  hidroforski  uređaj  povuče  vodu  iz  bunara  sa  dubine  25 - 30  m.Princip  rada  je  taj  ,  što  se  deo  vode  na  potisu  pumpe  odvaja  za  funkcionisanje  injektora  približno  35 - 40  procenata  i  ista  se  posebnom  cevi  vraća  na  početku  usisnog  cevovoda  u  injektor  ,  gde  ta  voda  pod  pritiskom  služi  kao  pogonsko  sredstvo  za  funkcionisanje  injektora.Povratna  voda  ,  koja  je  pod  pritiskom    prolayeći  kroy  mlaynicu  injektora  u  mešačkoj  komori  stvara  vakuum  koji  otvara  usisnu  korpu  injektora  i  povlači  svežu  vodu  oko  60 - 65  procenata  od  ukupne  vode  na  potisu  pumpe  ,koja  zajedno  sa  povratnom  vodom  se  usmerava  u  difuzor  injektora,  gde  se  brzinska  energija  mlaznice  pretvara  u  pritisnu  energiju  itako  sveža  voda  dobija  energiju  da  savlada  sve  otpore  u  usisnom  cevovodu  dužine  25 - 30  m. i  stigne  do  ulaza  u  pumpu  na  površini  zemlje.Dakle  dosad  poznata  klasična  konstrukcija  injektora  sastojala  se  od  dve  cevi  jedne  pored  druge  ,koje  su  spuštene  u  bunar ,  do  injektora  na  dubini  25  -30 m.

joomla wellness

Naklonite se prirodi i pijte vodu sa izvora zdravlja.